Služby

Certifikovaná kvalita

servizi

V roce 1999 získala firmy Chira Srl certifikaci UNI EN ISO 9002.

V roce 2002 firma onbovila svoji certifikaci v souladu s normou ISO 9001:2000 (Vision 2000).

Tyto výsledky jsou důkazem našeho neustálého pracovního úsilí a snahy garantovat zákazníkům prvotřídní kvalitu, na což jsme právem hrdi. Zákazníci tak mají jistotu, že objednaný materiál obdrží až poté, co úspěšně projde všemi fyzikálními, mechanickými, tepelnými a kolorimetrickými zkouškami a testy v naší laboratoři.

Analytická laboratoř

Máme k dispozici všechny laboratorní přístroje nezbytné k provádění nejdůležitějších zkoušek a testů materiálů na vstupu i výstupu:
- MELT FLOW INDEX: Zjišťování indexu toku taveniny (g/10min)
- SOFTERING TEST: Zjišťování teploty měknutí dle Vicata
- REFLECTION TEST: Zjišťování HDT
- RÁZOVÁ ODOLNOST: Zjišťování rázové a vrubové houževnatosti IZOD
- DYNAMOMETR: Provádění rázové zkoušky v ohybu (Modul pružnosti)
- DYNAMOMETR: Provádění tahových zkoušek (Mez kluzu / mez pevnosti / prodloužení)
- SPEKTROFOTOMETR: Kolorimetrické analýzy a kontroly

SPEKTROFOTOMETR
Pro koloristická měření a testy
INDEX TOKU TAVENINY
Měření MFI (g/10 min) a rheologie
DYNAMOMETR
Měření odolnosti v ohybu (Modul pružnosti)
Detail DYNAMOMETRU
Měření odolnosti v ohybu (Modul pružnosti)
Detail DYNAMOMETRU
Grafické znázornění výsledků
TEPLOTA MĚKNUTÍ
Měření dle Vicata
TEPLOTNÍ STABILITA
Určení teploty pro HDT
TEPLOTNÍ STABILITA
Grafické znázornění výsledků
RÁZOVÁ ODOLNOST
Zjišťování rázové a vrubové houževnatosti IZOD
MĚŘENÍ HMOTNOSTI
Precizní váhy pro přesná měření v různých testech
Detail DYNAMOMETRU
Tahové zkoušky (Mez kluzu / mez pevnosti / prodloužení)
DYNAMOMETR
Tahové zkoušky (Mez kluzu / mez pevnosti / prodloužení)