Naše společnost

Naše vize

Firma Chira Srl, založená v roce 1977, se řadí k předním firmám v oblasti plastů a zpracování polypropylenu.
Prvořadým cílem firmy Chira Srl je spokojenost zákazníka, jíž se snažíme dosáhnout cestou neustále spolupráce s ním, optimálního poměru kvality a ceny a používáním nejlepších dostupných technologií a surovin během výrobního procesu.
Vysoce kvalifikovaný personál, bohaté zkušenosti získané mnohaletou praxí a nová moderní laboratoř – to jsou faktory, díky nimž můžeme využívat ta nejmodernější technologická zařízení a realizovat tak koncepci zaměřenou na udržení vydobytého postavení na domácích i zahraničních trzích. Udržení špičkových pozic a využívání zkušeností – to jsou základní pilíře strategie firmy Chira Srl.

Proč věnovat svou důvěru společnosti Chira

Již více než 40 let pomáháme zákazníkům vybrat ty nejlepší polypropylenové kompaundy.
Prostřednictvím poradenství našich odborníků se snažíme přinášet přidanou hodnotu společnostem, které si nás vybraly za svého partnera, a základě jejich konkrétních potřeb neustále zlepšovat kvalitu námi nabízených služeb.

Zkušenosti z oboru již od roku 1977

Věnujeme pozornost různým potřebám našich zákazníků

Modifikace produktů
dle potřeb zákazníků

Spolehlivost a
transparentnost

Certifikovaná kvalita

V roce 1999 získala firmy Chira Srl certifikaci UNI EN ISO 9002.
V roce 2020 jsme obnovili náš certifikát kvality ISO 9001:2015
Tyto výsledky jsou důkazem našeho neustálého pracovního úsilí a snahy garantovat zákazníkům prvotřídní kvalitu, na což jsme právem hrdi. Zákazníci tak mají jistotu, že objednaný materiál obdrží až poté, co úspěšně projde všemi fyzikálními, mechanickými, tepelnými a kolorimetrickými zkouškami a testy v naší laboratoři.

Analytická laboratoř

Máme k dispozici všechny laboratorní přístroje nezbytné k provádění nejdůležitějších zkoušek a testů materiálů na vstupu i výstupu:

• MELT FLOW INDEX: Zjišťování indexu toku taveniny (g/10min)
• SOFTERING TEST: Zjišťování teploty měknutí dle Vicata
• REFLECTION TEST: Zjišťování HDT
• RÁZOVÁ ODOLNOST: Zjišťování rázové a vrubové houževnatosti IZOD
• DYNAMOMETR: Provádění rázové zkoušky v ohybu (Modul pružnosti)
• DYNAMOMETR: Provádění tahových zkoušek (Mez kluzu / mez pevnosti / prodloužení)
• SPEKTROFOTOMETR: Kolorimetrické analýzy a kontroly

Plant engineering 4.0

V průběhu roku 2021 jsme naše výrobní linky rozšířili o nový dvoušnekový extruder, který společně s plně automatickou výrobní linkou umožňuje zlepšit naše pracovní podmínky, produktivitu závodu i kvalitu produktů.

Naše společnost